Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na dostęp do elektronicznego systemu informacji prawnej z bieżącą aktualizacją; AG.272.1.13.2017

2017-03-22 13:27:38

. ,

AG.272.1.13.2017 Łęczna, dnia 22.03.2017r

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego na dostęp do elektronicznego systemu informacji prawnej z bieżącą aktualizacją;

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający w zakresie IV Prawo miejscowe, dopuści System Informacji Prawnej zawierający komplet aktów Prawa miejscowego od 2009 r. ujednoliconych w zakresie najważniejszych dziedzin?
Odpowiedź; TAK, Zamawiający dopuści taki system.

2. Czy Zamawiający dopuści System Informacji Prawnej, nie posiadający następujących funkcjonalności:
- wyszukiwanie wg. gminy, powiatu;
- wyszukiwanie wg. dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych;
- wyszukiwanie wg. oceny orzecznictwa co do aktualności;
- zawężenie listy wynikowej do kryterium autora dokumentu;
- wyszukiwanie orzeczenia po roli w składzie orzekającym?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści taki system.

3. Czy poprzez wymóg zawarty w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie relacji ujednolica-ujednolicony przez to należy rozumieć możliwość przejścia z poziomu tekstu aktu prawnego pomiędzy tekstem przed ogłoszeniem tekstu jednolitego i po ogłoszeniu takiego tekstu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odstępuje od tego wymogu.

4. W ramach wymagań dotyczących funkcjonalności systemu informacji prawnej Zamawiający oczekuje możliwości wyszukiwania projektów ustaw wg daty wpływu projektu, wnioskodawcy, numeru druku.
Czy wymaganie Zamawiającego spełni system posiadający wyszukiwanie projektów ustaw wg: wnioskodawcy, numeru druku, aktualności projektu, kadencji Sejmu?
Odpowiedź: TAK. Taki system spełni wymagania Zamawiającego.


Sekretarz Powiatu
/-/
Kazimierz Radko

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych