Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała Zarządu Powiatu ...

Uchwała Zarządu Powiatu nr 684 z dn. 03.03.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2017-03-08 12:20:00
Uchwała Nr 684 /2017
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 3 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 25 b, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
§ 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 644/2017 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 12 stycznia
2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu

Roman Cholewa

Członkowie Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ……………………..
2. Szymon Czech ……………………..
3. Piotr Jastrzębski ……………………..
4. Krystyna Wiśniewska …………………


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron