Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja o przygotowywaniu odpowiedzi na pytania w przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania

2017-02-27 14:58:08

. ,

IPR.272.4.1.2017 Łęczna, dnia 27.02.2017r.


INFORMACJA DO ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania.
W związku z zadanymi pytaniami, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl w dniu 21.02.2017r. Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacji SIWZ.
W związku ze złożonością przedmiotu zamówienia planowane są zmiany zapisów SIWZ w zakresie m.in. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału jak i szczegółowych formularzy oferty.
Opisane zmiany będą prowadziły do zmiany ogłoszenia o zamówieniu i co za tym idzie przesunięcia terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany dotyczące przedmiotowego postępowania przekaże do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, zachowując terminy umożliwiające Wykonawcom przygotowanie i złożenie ofert w sposób uwzględniający dokonane zmiany.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe