Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr2 do przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich , według podziału na 2 zadania .IPR. 272.4.1.2017

2017-02-21 12:09:55

, .

IPR. 272.4.1.2017 Łęczna, dnia 21.02.2017r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.1.2017 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:
1.Czy Zamawiający potwierdza, iż podane w formularzu cenowym produkty, opisane nazwą własną, mają parametry podane w dalszej części opisu ?
2.Czy w przypadku różnicy pomiędzy parametrami jakie posiadają produkty opisane marką własną a parametrami podanymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, jako właściwe – spełniające opis przedmiotu zamówienia należy uznać parametry produktu referencyjnego?
3.Czy z związku z dezaktualizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach , ( obecnie obowiązujące jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154) Zamawiający żąda produktów spełniających wymogi rozporządzenia z 2015 czy z 2016 roku ?
4.Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że opis przedmiotu zamówienia poprzez sztywne wskazanie parametrów charakteryzujących jeden konkretny produkt (brak tolerancji, która pozwolą na zaproponowanie innego produktu) powodujący, iż fikcją jest dopuszczenie produktu równoważnego, jest podstawą do wniesienia odwołania na podstawie art. 180 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień ?
5.W związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia wskazujący na jeden konkretny produkt, który nie jest wymuszony specyfiką zamówienia, jest naruszeniem art. 7 ust 1 ustawy Pzp prosimy o podanie w zadaniu 1 w pozycjach: 8, 9, 10, 15, 20, 21, 23, 46, 51, 52, 55, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 90, 108, 111, 113, 114, 115, 119, 125, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174,175,188,190,191,192,193,195,197,198 w zadaniu 2 w pozycjach: 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15 - tolerancji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów tak aby możliwe było zaoferowanie produktów innych niż referencyjne. Taka zmiana pozwoli na większą swobodę w wyborze produktów do zaoferowania Zamawiającemu, co z pewnością pozwoli na zaoferowanie Zamawiającemu korzystniejszej ceny.
6.Czy w związku z tym, iż w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający popełnił liczne błędy, a także w celu równego traktowania wykonawców Zamawiający zrezygnuje z dokumentów o których mowa w punkcie 12 SIWZ lub też zażąda wskazanych dokumentów od wszystkich Wykonawców na wszystkie produkty wymienione
w formularzach cenowych.

Zadanie nr 2:

1) Czy zamawiający dopuści w pozycji 1 „Jogurt naturalny 180g” o zawartości tłuszczu 3% ?
2) Produkt preferowany w pozycji 4 formularza „Jogurt owocowy serduszko "Zott"opak. 125G” ma zawartość tłuszczu 2,7g na 100g produktu, a Zamawiający wskazuje minimalną zawartość tłuszczu w jogurcie jako 3%. Czy Zamawiający zgodzi się na realizację pozycji produktem referencyjnym?

Zadanie nr 1:

1.Czy Zamawiający w pozycji nr 1 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury amoniaku z 20 g na gramaturę 40 g?
2.W pozycji 22 formularza Zamawiający oczekuje produktu „Czosnek granulowany "Prymat" 800g. Firma Prymat posiada w swojej ofercie Czosnek granulowany 1000g, albo Czosnek mielony 800g. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści zmianę gramatury z 800g na 1000g?
3.W pozycji 35 formularza jest „Herbata ekspresowa „Lipton” Yellow Label Tea po 100 szt. 200g”. Zamawiający oczekuje ceny za sztukę, czyli za 1 torebkę?
4.Czy Zamawiający w pozycji nr 44 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury kaszy kukurydzianej z 400 g na gramaturę 500 g?
5.Czy Zamawiający w pozycji nr 54 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury kminku z 50 g na gramaturę 20 g?
6.Czy Zamawiający w pozycji nr 55 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury koperku suszonego z 200 g na gramaturę 400 g?
7.Czy Zamawiający w pozycji nr 61 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury liścia laurowego z 80 g na gramaturę 100 g?
8.Czy Zamawiający w pozycji nr 63 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę parametru opisującego produkt z 600 ml na 600g ? Zwracamy uwagę że produkt referencyjny ma 600 g.
9.W pozycji 65 Zamawiający oczekuje m.in. makaronu Lubella 500g pióra. Producent jednakże oferuje ten kształt makaronu w opakowaniach 400g. Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni wymagane formy makaronu 500g, lub ujmie tę formę w pozycji 66 formularza?
10. Czy Zamawiający w pozycji nr 81 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury mąki kukurydzianej z 250 g na gramaturę 500 g, tym bardziej że produkt preferowany nie występuje w wymaganej gramaturze?
11.Czy Zamawiający w pozycji nr 86 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury migdał w płatkach z 150 g na gramaturę 100 g?
12.Czy Zamawiający w pozycji nr 91 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury mleka w proszku z 400 g na gramaturę 500 g?
13.Czy Zamawiający w pozycji nr 99 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury natki pietruszki suszonej z 150 g na gramaturę 250 g?
14.Czy Zamawiający w pozycji nr 105 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury oregano suszone z 200 g na gramaturę 100 g?
15.Czy Zamawiający w pozycji nr 106 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury orzech włoski z 200 g na gramaturę 100 g?
16.Czy Zamawiający w pozycji nr 109 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury papryka ostra mielona z 50 g na gramaturę 20 g?
17.Czy Zamawiający w pozycji nr 115 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury pieczarki marynowanej z 765 g na 840g ?
18.Czy Zamawiający w pozycji nr 119 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury pieprzu ziołowego z 600 g na gramaturę 500 g?
19.Czy Zamawiający w pozycji nr 120 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury płatków jęczmiennych błyskawicznych z 400 g na gramaturę 500 g?
20.W pozycji 121 formularza producent firma Lubella oferuje płatki kukurydziane w opakowaniach 250g i 500g. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wielkości opakowania ?
21.Czy Zamawiający w pozycji nr 123 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury płatków ryżowych błyskawicznych z 300 g na gramaturę 250 g?
22.W ofercie firmy Prymat brak jest pozycji 135 „Przyprawa do dań z fasoli 1kg”. Taka przyprawa występuje jedynie w opakowaniu 20g. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę gramatury opakowania?
23.Czy Zamawiający w pozycji nr 157 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury słonecznik łuskany z 200 g na gramaturę 100 g?
24.Czy Zamawiający w pozycji nr 158 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury sody oczyszczonej z 80 g na gramaturę 50 g?
25.W pozycji 159 formularza Zamawiający oczekuje soku jabłkowego 200ml o zawartości cukru do 10g/100ml. Nawet produkt referencyjny pomimo braku cukru w składzie, zawiera powyżej 11g cukru na 100ml (cukier naturalny pochodzący z owoców). Czy w związku z wysoką zawartością cukrów w owocach jabłka Zamawiający zmieni swe wymagania w stosunku do oczekiwanego asortymentu?
26.Czy Zamawiający w pozycji nr 180 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury tymianku z 160 g na gramaturę 250 g?
27.Czy Zamawiający w pozycji nr 192 szczegółowego formularza potrzeb Zamawiający nie popełnił błędu w gramaturze produktu referencyjnego ?
28.Czy Zamawiający w pozycji nr 196 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury żurawiny suszonej z 150 g na gramaturę 100 g?

Zamawiający informuje, że ze względu na złożoność zadanych pytań i szeroki ich zakres, udzieli odpowiedzi na zadane pytania do dnia 27.02.2017r.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokona zmian w szczegółowych formularzach oferty do poszczególnych zadań i zamieści je na stronie internetowej w dniu 27.02.2017r.

Wobec zmian załączników szczegółowych w zadaniu nr 1- art. spożywcze i zadaniu nr 2- art. mleczarskie Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny na przygotowanie lub przygotowanie i wprowadzenie zmian w ofertach w sposób uwzględniający wprowadzone modyfikacje i dokonuje modyfikacji zgodnie z poniższym:

Postanowienia SIWZ po modyfikacji w zakresie rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia:

przed modyfikacją było:
pkt.2 (…) Uszczegółowienie potrzeb artykułów uwzględniono w załącznikach szczegółowych do ogólnego formularza oferty stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w zakresie każdego zadania
pkt.4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany gramatur uszczegółowionych
w szczegółowych formularzach potrzeb poszczególnych zadań w przedziale ± 10% wielkości opakowania, po zmianie należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.
pkt.8 Zamawiający informuje, iż jest dostawcą posiłków dla żłobków, przedszkoli, szkół i szpitali z oddz. dziecięcym, dlatego też Wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia wraz z ofertą oświadczy na szczegółowym formularzu potrzeb artykułów odpowiedniego zadania, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2015 poz. 1256). Weryfikacja dotrzymania standardów jakościowych opisanych szczegółowo w tych formularzach odbywać się będzie rygorystycznie przy dostawie każdej partii artykułów.


po modyfikacji otrzyma brzmienie:
pkt.2 Uszczegółowienie potrzeb artykułów uwzględniono w załącznikach szczegółowych po modyfikacji do ogólnego formularza oferty stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w zakresie każdego zadania
pkt.4Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany gramatur uszczegółowionych
w szczegółowych formularzach potrzeb poszczególnych zadań w przedziale ± 20% wielkości opakowania, po zmianie należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.
pkt.8 Zamawiający informuje, iż jest dostawcą posiłków dla żłobków, przedszkoli, szkół i szpitali z oddz. dziecięcym, dlatego też Wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia wraz z ofertą oświadczy na szczegółowym formularzu potrzeb artykułów odpowiedniego zadania, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) Weryfikacja dotrzymania standardów jakościowych opisanych szczegółowo w tych formularzach odbywać się będzie rygorystycznie przy dostawie każdej partii artykułów.

Postanowienia SIWZ po modyfikacji w zakresie rozdziału XVII Miejsce oraz termin składania ofert:

przed modyfikacją było:
1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 22.02.2017r. do godz. 10:00
2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu 22.02.2017r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.

po modyfikacji otrzyma brzmienie:
1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 08.03.2017r. do godz. 10:00
2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu 08.03.2017r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.


W związku z powyższym nastąpi modyfikacja SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastąpi się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na dzień 27.02.2017r.
2. Dotychczasową treść załączników tj. szczegółowych formularzy oferty w zakresie zadania nr 1 – art. spożywcze i w zakresie zadania nr 2- art. mleczarskie do SIWZ –zastąpi się treścią po modyfikacji w dniu 27.02.2017r.

W związku z modyfikacją zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.Załączniki:
1.Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu;

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków