Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr1 do przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich, według podziału na 2 zadania.IPR. 272.4.1.2017

0000-00-00 00:00:00

. ,

IPR. 272.4.1.2017 Łęczna, dnia 17.02.2017r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.1.2017 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania dotyczące zadania nr 2 – art. mleczarskie.
Pyt.1 Czy Zamawiający w pozycji nr 7 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury kefiru z 250 g na gramaturę 200 g?
Ad.1 Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury kefiru z 250 g. na gramaturę 200 g.

UWAGA ! Po zmianie gramatur należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www