Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu gastronomicznego i mebli biurowych dla PZAZ w Łęcznej

2008-12-01 07:26:45
Numer sprawy: PZAZ.II.3431-10/2008 Łęczna, 2008-12-01 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Dot. : zakupu z dostawą i montażem dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej sprzętu gastronomicznego (zadanie nr 1) oraz mebli biurowych (zadanie nr 2). CPV: 29531500-5, 36121000-5
2. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 107 360,00 zł brutto.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego dotyczącego zadania Nr 1:
PW REXDOM, 20-628 Lublin, ul. Skrzetuskiego 12,
dotyczącego ZADANIA Nr 2:
PW INTER OFFICE Andrzej Bakan Biuro Handlowe ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin

1. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. Termin podpisania umowy podany zostanie wybranemu wykonawcy. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: zadanie Nr 1:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1 FHUP Dora-Gastro Dorota Burkiewicz, 32-722 Królówka 458 83,84
3 PW REXDOM, 20-628 Lublin, ul. Skrzetuskiego 12 100,00
4 GOGA Jacek Staszewski, 03-188 Warszawa ul. Van Gogha 9/33 84,62
Zadanie Nr 2:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
2 PW INTER OFFICE Andrzej Bakan Biuro Handlowe ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin 100,00

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa