Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ewidencja klubów sportowych

2017-02-13 12:57:31
Działalność sportowa jest prowadzona m.in. w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.
Kluby sportowe – uczniowskie kluby sportowe oraz pozostałe kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, a które posiadają siedzibę na terenie administracyjnym Powiatu Łęczyńskiego podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łęczyńskiego, jako właściwego organu ewidencyjnego.
Ewidencja dotyczy spraw administracyjnych związanych z wpisem do ewidencji, zmianą wpisu, wykreśleniem z ewidencji oraz wydawaniem zaświadczeń.

Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. Do załatwiania spraw administracyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W zakresie działania organu ewidencyjnego należy także sprawowanie nadzoru nad działalnością klubów sportowych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 8 ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach do załatwiania ww. spraw administracyjnych oraz sprawowania nadzoru upoważniono Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron