Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej.IPR.272.1.6.2017

2017-02-02 12:42:46

. ,

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, polegającej na organizacji 4 – dniowej wycieczki autokarowej, narciarsko - SPA-wellnes
(wyjazd zimowy i SPA) w Polsce.
kod CPV: 63.51.10.00-4 - organizacja wycieczek, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Zastosowano procedurę zamówienia: § 4 ust. 4 Zarządzenia.
3.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
36 900,00 zł
4.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział): Dział 750 Rozdz. 75020 § 4440
5.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: pisemnej (elektronicznie)
1) Stanpol Przytuła Stanisław ul. Stefanii Pawlak3, 21-010 Łęczna
2)Vmoris Agency_Strefa Efektywnego Marketingu ul. Ks.Warszawskiego
30A, 05-850 Warszawa
3) Biuro Podróży KAROL TRAVEL Karol Krystjańczuk ul. Stefanii Pawlak
8, 21-010 Łęczna
4) Biuro Turystyczne Poltur- Kazimierz Puk Plac Bartosza Głowackiego 36,
39-400 Tarnobrzeg

Zapytanie ofertowe Zamawiający zamieścił także na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl
6.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Biuro Podróży Greland Tour Al. Wojska Polskiego 14, Szczecin – 29 340,00 zł
–oferta odrzucona za niezgodność proponowanego terminu wyjazdu
z terminem planowanym przez Zamawiającego.
2) Stanpol Przytuła Stanisław ul. Stefanii Pawlak3, Łęczna – 28 800,00 zł.
3) Szkółka Pływacka „Depka” Karo Torcz ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg -
38 640,00 zł.
4) F.H.U. Globtim Plus Paweł Paradowski ul.Sienkiewicza 69a, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski - 53 970,00 zł.
5) Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic Plac Wolności 12 Rzeszów – 24 900,00 zł
6) COACH HIRE Poland & Incoming Travel Group s.c. D.Ciepielewski ul.
Naramowicka 217A/51 – 33 000,00 zł
7) ITALIA TRAVEL Service Sp.z o.o. ul.Wita Stwosza 39, Rzeszów – 25 470,00 zł
8) UpHotel Sp. z o.o. ul. Długa 13/1, Jelenia Góra – 20 167,00 – oferta odrzucona z powodu braku wymaganych dokumentów.

Wykaz uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert stanowi załącznik nr 1 do notatki służbowej
7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Stanpol Przytuła Stanisław ul. Stefanii Pawlak3, Łęczna – 28 800 zł.
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Jest kompletna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna