Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zadania 1 do 9

2008-11-28 12:29:29
Numer sprawy: ZP.3431/17/2008 Łęczna, 2008-11-28


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ zawierającym wykaz zadań do regulacji stanu prawnego, podzielony na dziewięć zadań. CPV: 74274300-3.
1. Zadanie nr 1 Gmina Puchaczów
2. Zadanie nr 2 Gmina Puchaczów
3. Zadanie nr 3 Gmina Puchaczów
4. Zadanie nr 4 Gmina Cyców
5. Zadanie nr 5 Gmina Cyców
6. Zadanie nr 6 Gmina Cyców
7. Zadanie nr 7 Miasto Łęczna
8. Zadanie Nr 8 Miasto Łęczna
9. Zadanie Nr 9 Miasto Łęczna
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 70 000,00 zł brutto. Numer sprawy: ZP.3431/17/08.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania, złożone przez Wykonawców:
1) zadanie Nr 1 - GEO-LINIA Halina Król 21-010 Łęczna, ul. Staszica 6/23;
2) zadanie Nr 2 - GEO-LINIA Halina Król 21-010 Łęczna, ul. Staszica 6/23;
3) zadanie Nr 3 - GEO-LINIA Halina Król 21-010 Łęczna, ul. Staszica 6/23;
4) zadanie Nr 4 - Usługi Geodezyjne inż. Tomasz Nazaruk, Stawki 49, 22-211 Różanka;
5) zadanie Nr 5 - Usługi Geodezyjne inż. Tomasz Nazaruk, Stawki 49, 22-211 Różanka;
6) zadanie Nr 6 - Usługi; Geodezyjne inż. Tomasz Nazaruk, Stawki 49, 22-211 Różanka;
7) zadanie Nr 7 - brak ofert, w tej części zamówienia;
8) zadanie Nr 7 - brak ofert, w tej części zamówienia;
9) zadanie Nr 7 - brak ofert, w tej części zamówienia.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta dla poszczególnego zadania spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy punkty za zadanie Nr:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Usługi Geodezyjne inż. Tomasz Nazaruk, Stawki 49, 22-211 Różanka
- - - 100,00 100,00 100,00 - - -
2 GEO-LINIA Halina Król 21-010 Łęczna, ul. Staszica 6/23
100,00 100,00 100,00 - - - - - -
Do podpisania umowy na podstawie zapisu art. 94 ust. 1a (na części zamówienia dotyczące Nr od 1 do Nr 6 wpłynęło po 1 ofercie) zapraszamy wybranych Wykonawców w dniu 02.12.2008r. na godzinę 11:00 do pok. 114.
W części dotyczącej zadań od Nr 7 do Nr 9 przetarg nieograniczony z powodu braku ofert unieważnia się.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r.Dz. U. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www