Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postepowaniu na dostawę energii elektrycznej dla Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

2017-01-27 09:28:08

.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2020r.

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 09.01.2017r. na kwotę 35 491,14 zł netto co stanowi równowartość 8 501,08 euro (1euro = 4,1749 zł) na podstawie wydatków z lat ubiegłych.

3. W dniu 13.01.2017r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
2. Energa Obrót S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
3. PGE Obrót S.A. Oddział w Lublinie, ul. T.Zana 32A, 20-601 Lublin
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić)oraz zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne.

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. GOEE Energia Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 7c/2, 01-651 Warszawa – cena za realizację zamówienia 38 243,55 zł brutto.
2. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. M.Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa - cena za realizację zamówienia 32 504,13 zł brutto
3. TAURON Polska Energia Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków - Biuro Sprzedaży Małe i Średnie Firmy, Departament Sprzedaży Rynek Masowy - oferta z powodu braków formalnych odrzucona.
4. TAURON Polska Energia Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, Biuro Sprzedaży Centralnej, Adres do korespondencji: ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice - cena za realizację zamówienia 33 941,15 zł. brutto

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. M.Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa - cena za realizację zamówienia 32 504,13 zł brutto

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, określone w rozeznaniu cenowym, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera wszystkie wymagane dokumenty i jest najkorzystniejsza cenowo.

7. Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak – Inspektor ds. zamówień publicznych
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe