Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2017-01-24 13:20:20

.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), w terminie 01.02.2017r. do 31.12.2017r. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 10 000,00zł netto co stanowi równowartość 2 395,27 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – 4. 1749
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 10 000,00zł.
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 855, Rozdział 85595 §4280,
Źródła finansowania przedmiotu zamówienia : Środki Funduszu Aktywności
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Przemysław Pasiak – przemysławpasiak@gmail.com,
2)Katarzyna Sapko – kasiasapko@wp.pl,
3)Anna Stelmach – stachurka1986@o2.pl,
4)Aleksandra Różycka – Pastucha – aleksandrarozycka87@gmail.com,
5)Paweł Szalast – pawelszalast90@wp.pl.

5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Pasiak Przemysław, Stara Wieś Kolonia 31, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 35,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów
2)Sapko Katarzyna, ul. Morwowa 10/6, 21-040 Świdnik, oferta na kwotę brutto 60,00zł., ofercie przyznano 52,50 punktów
6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Pasiak Przemysław, Stara Wieś Kolonia 31, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 35,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa