Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2017-01-19 14:28:34

.

IPR.272.1.1.2017 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty ŁęczyńskiegoNotatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, polegających na organizacji 4 – dniowej wycieczki autokarowej, narciarsko- wellnes ( wyjazd zimowy i SPA) w Polsce, w terminie: 02-05.03.2017 r., 04-07.03.2017 r.
kod CPV: 63511000-4, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Zastosowano procedurę zamówienia: § 4 ust. 1 Zarządzenia.
3.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 36 900,00 zł
4.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):Dział 750 Rozdz. 75020 § 4440
Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: zamieścił na stronie: www.powiatleczynski.pl
w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz telefonicznie powiadomił o zamieszczonym ogłoszeniu.
5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę netto:
1) Az Primapol Filip Odzierejko, ul. Al. Kościuszki 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza, e-mail: primapol@primapol.com.pl kwota 985,00 zł;
2) „Podróżniczek” Organizator Turystyki Przyrodniczej Józef Szok, ul. Dworna 18, 18-400 Łomża, e-mail: turystyka@podrozniczek.com; kwota 620,00 : zł;
3) Coach Hire Poland and Incoming Travel Group S.C.D. Ciepielewski, M. Otawa, ul. Naramowicka 217A/51, 61-611 Poznań, e-mail: maciek@travelgroup.eu; kwota 1090,00 zł;
4) ORTiR Osrodek Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Pagórkowa 13, 62-081 Przeźmierowo, Chyby, e-mail: biuro@ortir.pl; kwota 832,40 zł;
5) AS-tur Biuro Podróży, ul. Plac Niepodległości 6, 58-500 Jelenia Góra, e-mail:
as-tur@post.pl; kwota 1100,00 zł.
6) Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław, 21-010 Łęczna, e-mail: spstanpol@wp.pl, kwota 999,00 zł.
7) Biuro Turystyczne Poltur- Kazimierz Puk, ul. PiB Głowackiego 36, 39-400 Tarnobrzeg, e-mail: Tarnobrzeg@poltur.com.pl, kwota 656,00 zł
8) Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków, e-mail: m.s@newchallenge.pl, kwota 789,00 zł
9) Vmoris Agency_Srefa Efektywnego Marketingu Magdalena Samulak-Banaszczuk, ul. Księstwa Warszawskiego 30A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: magda.samulak@vmoris.com.pl, kwota 787,00 zł
10) RESTOR Stanisław Tor, ul. Kaczeńcowa 18, 35-604 Rzeszów, e-mail: restor@restor.net.pl kwota 849,00 zł
11) Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTIC, ul. Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów, e-mail: info@atlantictravel.pl kwota 740,00 zł
6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Za najkorzystniejszą, atrakcyjną pod względem wymaganych przez Zamawiającego kryteriów, szczegółowości opracowania programu i zaoferowania dodatkowych atrakcji wliczonych w cenę wycieczki oraz podwyższonego standardu zakwaterowania została uznana oferta nr 6 Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław, 21-010 Łęczna, e-mail: spstanpol@wp.pl,
Wykaz przyznanych punktów według kryteriów wymaganych przez Zamawiającego przedstawia zał. nr 1 do notatki.


……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www