Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi na: „Dostawę energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie”

2017-01-18 11:24:13

.IPR.272.1.2.2017 Łęczna, 2017-01-18

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: zapytania ofertowego, znak: IPR. 272.1.2.2017 na : „Dostawę energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie”
Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:

Pytanie 1.
1.Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje zapisu pkt 4 Rozdz. III Zapytania ofertowego, poprzez zastąpienie go poniższą treścią:
„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgadza się
Pytanie 2.
2.Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie do pkt 3 Rozdz. XI Zapytania ofertowego zapisu „za wyłączną zgodą Wykonawcy”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgadza się
Pytanie 3.
3.Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje zapisu pkt 4 Rozdz. XII Zapytania ofertowego, poprzez zastąpienie go poniższą treścią
„Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie właściwy sąd powszechny”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgadza się
Pytanie 4.
4.Jaki jest okres obowiązywania dotychczasowych umów i na kim będzie spoczywał obowiązek ich wypowiedzenia?
Odpowiedź: Dotychczasowa umowa obowiązuje do 28.02.2017 roku i została wypowiedziana przez Zespół Szkół 30.11.2016 roku z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków