Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » OGŁOSZENIE O WYBORZE ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU NR 3- MIĘSA,WĘDLINY dot.: sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań

2017-01-04 13:41:26

.

IPR.272.4.13.2016 Łęczna, dnia 04.01.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU NR 3- MIĘSA,WĘDLINY

dot.: sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 523 800,00 złotych brutto, w tym na poszczególne zadania:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3; - kwota 142 000,00 zł. brutto
2) Zadanie nr 2 art. rolno-spożywcze, CPV: 15331000-7; - kwota 22 000,00 zł. brutto
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; - kwota 95 000,00 zł. brutto
4) Zadanie nr 4 drób, CPV: 15131500-0; - kwota 39 000,00 zł. brutto
5) Zadanie nr 5 pieczywo, CPV: 15811000-6; - kwota 37 000,00 zł. brutto
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; - kwota 89 300,00 zł. brutto – postępowanie unieważniono
7) Zadanie nr 7 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; - kwota 72 500,00 zł. brutto
8) Zadanie nr 8 mrożonki, CPV: 15331170-9; - kwota 27 000,00 zł. brutto
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 523 800,00 zł. brutto w tym na zad. Nr 3 – kwotę 95 000,00 zł brutto.
Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu środków pomiędzy zadaniami, gdyż ogólna suma przeznaczona na realizację zamówienia nie przekracza sumy ofert najkorzystniejszych.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych oraz po powtórzeniu czynności polegających na powtórnym badaniu ofert Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania 3 wybrano do realizacji zamówienia ofertę:
Zadanie nr 3 – mięsa, wędliny – Firma Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8 Filia: 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 20A, cena oferty – 106 736,07 zł. brutto;
2. Uzasadnienie wyboru: Po powtórzeniu badania ofert i uwzględnieniu poprawek omyłek rachunkowych , na które Wykonawca wyraził zgodę, Zamawiający stwierdza, iż wybrana oferta w zadaniu nr 3- mięsa, wędliny jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

3. W prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 3 – mięsa, wędliny złożono 3 oferty, których punktacja przedstawia się następująco:


Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach Łączna punktacja oferty

Kryterium ”cena”

Zad. Nr 3
2 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski Dąbrowa 6, 26-332 Sławno 96,56 96,56
4 Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 98,95 98,95
12 Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8 Filia: 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 20A 100,00 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 3- mięsa, wędliny nie został wykluczony żaden wykonawca.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadania nr 3- mięsa, wędliny nie odrzucono żadnej oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty , do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A p.9.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
______________________________
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron