Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT W ZADANIU NR 3- MIĘA, WĘDLINY.

2017-01-03 13:38:07

.

IPR.272.4.13.2016 Łęczna, dnia 03.01.2017r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT
W ZADANIU NR 3- MIĘA, WĘDLINY.

Dotyczy zamówienia na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań.
Zadanie nr 3 - mięsa wędliny

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtarza czynność badania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań: w zakresie zadania nr 3 - mięsa wędliny.
W dniu 28.12.2016r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8 Filia: 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 20A, w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania 3- mięsa, wędliny. Zamawiający jednakże dopatrzył się w dokonanej przez siebie, niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności, polegającej na wybraniu najkorzystniejszej oferty, która w swojej treści zawierała omyłkę rachunkową, którą Zamawiający winien poprawić, która jednak nie wpłynie na ostateczny wynik postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3 dokonaną w dniu 28.12.2016r. i powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności są obarczone wadą.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe