Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru ofertyw postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2016-12-29 13:57:01

.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Znak Sprawy: PZAZ.XI.272.1.9.2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
kod CPV: 24250000-1, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 43 500,00zł netto co stanowi równowartość 10 419,41 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 53 505,00zł.
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 8752, Rozdział: 85295 §4210 numer zadania 3.10
Źródła finansowania: własna działalność gospodarcza

4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)GUSTAW, ul. Wojciechowska 7I, 20-704 Lublin, phugustaw@list.pl
2)BOBI – RED Spółka Jawna, ul. Cisowa 4a, 20-703 Lublin, bobired@intercom.pl
3)AMD, Kolonia Świdnik Mały 72, 20-258 Lublin, michal@chemiagospodarcza.eu
4)AKSEL Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 15, 20-418 Lublin, aksel.lublin@wp.pl
5)JACK Spółka Jawna, ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok, jack@piasta.pl

5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Jack Spółka Jawna Kardasz, Rogowski, ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok oferta na kwotę brutto 52 572,68 zł., ofercie przyznano 100 punktów

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

JACK Spółka Jawna, Kardasz, Rogowski, ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok, cena oferty netto: 43 071,59zł., cena oferty brutto: 52 572,68zł.
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron