Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań IPR.272.4.13.2016

2016-12-28 10:29:47

.

IPR.272.4.13.2016 Łęczna, dnia 28.12.2016r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:
przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 523 800,00 złotych brutto, w tym na poszczególne zadania:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3; - kwota 142 000,00 zł. brutto
2) Zadanie nr 2 art. rolno-spożywcze, CPV: 15331000-7; - kwota 22 000,00 zł. brutto
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; - kwota 95 000,00 zł. brutto
4) Zadanie nr 4 drób, CPV: 15131500-0; - kwota 39 000,00 zł. brutto
5) Zadanie nr 5 pieczywo, CPV: 15811000-6; - kwota 37 000,00 zł. brutto
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; - kwota 89 300,00 zł. brutto
7) Zadanie nr 7 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; - kwota 72 500,00 zł. brutto
8) Zadanie nr 8 mrożonki, CPV: 15331170-9; - kwota 27 000,00 zł. brutto
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 523 800,00 zł. brutto.
Zamawiający w dniu 21.12.2016r. podjął decyzję o przesunięciu środków pomiędzy zadaniami, gdyż ogólna suma przeznaczona na realizację zamówienia nie przekracza sumy ofert najkorzystniejszych.
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty wg. zadań:
Zadanie nr 1 – art. spożywcze – Firma ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna, cena oferty – 149 948,21 zł. brutto;
Zadanie nr 2 – art. rolno-spożywcze – Firma TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, cena oferty – 21 181,84 zł. brutto;
Zadanie nr 3 – mięsa, wędliny – Firma Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8, cena oferty
– 98 204,82 zł. brutto;
Zadanie nr 4 – drób – Firma Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8 Filia: 20-234 Lublin,
ul. Mełgiewska 20A, cena oferty – 36 141,00 zł. brutto;
Zadanie nr 5 – pieczywo – Firma Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Łęcznej, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna, cena oferty – 38 737,42 zł brutto
Zadanie nr 6 – art. mleczarskie- odrzucono ofertę nr 3 i 11 a w następstwie decyzji powtórzenia badania oferty nr 10 ogłoszenie o unieważnieniu zostało wycofane. W związku z powyższym przywraca się postepowanie na zadanie nr 6.
Zadanie nr 7 - warzywa i owoce – Firma „TOMIK” Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin, cena oferty – 70 390,95 zł. brutto.
Zadanie nr 8 – mrożonki – Firma IGLOTEX – ŁUKASZ Sp. z o.o. Porosły 99, 16-070 Choroszcz Filia w Lublinie ul. Wł. Grabskiego 23,
20-330 Lublin - cena oferty – 26 043,37 zł. brutto

2.Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty w poszczególnych zadaniach są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

3. W prowadzonym postępowaniu złożono 13 ofert, których punktacja przedstawia się następująco:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Punktacja w kryterium „cena”
Łączna punktacja oferty
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad.Nr.7 Zad.nr.8
1. TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn 100,00 99,42 Zad.2 – 100,00
Zad.7- 99,42
2. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski Dąbrowa 6, 26-332 Sławno 88,85 76,37 Zad. 3 –188,85
Zad. 4 –76,37
3. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 Oferta odrzucona
4. Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 91,04 91,04
5. „TOMIK” Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin 96,28 100,00 Zad. 2 –96,28
Zad. 7 –100,00
6. IGLOTEX – ŁUKASZ Sp. z o.o. Porosły 99, 16-070 Choroszcz Filia w Lublinie ul. Wł. Grabskiego 23,
20-330 Lublin 100,00 100,00
7. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 100,00 70,91 Zad. 1- 100,00
Zad.2- 70,91
8. „Europiek” Sp. z o.o. ul. Banacha 1, 20-276 Lublin 79,18 79,18
9. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Łęcznej, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 100,00 100,00
10. PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62 W trakcie oceny
11. Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków Oferta odrzucona
12. Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8 Filia: 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 20A 100,00 100,00 Zad. 3- 100,00
Zad.4- 100,00
13. Marcin Stachal 20-258 Lublin, ul Pliszczyńska 61 89,96 99,02 Zad. 2- 89,96
Zad.7- 99,02

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3
i 11 na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie analizy ofert nr 3
i 11 w poz. 4 oraz 14 formularza szczegółowego oferty na zadanie nr 6 dotyczącej:
1) „Jogurt owocowy serduszko "Zott" opak. 125g, różne smaki, Skład: mleko, 5,5% wsad owocowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, mleko zagęszczone odtłuszczone. Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego przeznaczony do kontaktu z żywnością. Konsystencja gęsta, kremowa, zawierający żywe kultury bakterii, zawartość tłuszczu 2%., zawartość cukru do 10g/ 100g gotowego wyrobu, bez dodatku substancji słodzących. O wystarczająco długiej dacie ważności min 12 dni od daty dostawy.”,
2) Serki homogenizowane różne smaki „Danio” 140g Skład: twaróg odtłuszczony z mleka, śmietanka, woda, cukier. Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego przeznaczony do kontaktu z żywnością. Zawartość cukru do 10g/100g gotowego wyrobu, bez dodatku substancji słodzących, zagęstników. O wystarczająco długiej dacie ważności min 12 dni od daty dostawy.
Wykonawcy zaproponowali produkt nie występujący w ofercie wskazanej firmy, a mianowicie w tej pozycji w załączniku do SIWZ Zamawiający określił „….zawartość cukru do 10g/ 100g gotowego wyrobu….” Zawartość cukru w 100g gotowego wyrobu w produktach oferowanych przez producenta przewyższają granicę dopuszczalności określoną przez Zamawiającego.
Zamawiający w związku z powyższym nie może uznać, iż oferty są zgodne z SIWZ, gdyż Wykonawcy w trakcie postępowania nie zwrócili się z prośbą
o wyjaśnienie lub zmianę zapisów w przedmiotowych pozycjach. W związku z powyższym oferty nie odpowiadają treści SIWZ.
Przywrócono do ponownej analizy ofertę nr 10 w poz. 4 formularza szczegółowego oferty dotyczącej:
„Jogurt owocowy serduszko "Zott" opak. 125g, różne smaki, Skład: mleko, 5,5% wsad owocowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, mleko zagęszczone odtłuszczone. Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego przeznaczony do kontaktu z żywnością. Konsystencja gęsta, kremowa, zawierający żywe kultury bakterii, zawartość tłuszczu 2%., zawartość cukru do 10g/ 100g gotowego wyrobu, bez dodatku substancji słodzących.
O wystarczająco długiej dacie ważności min 12 dni od daty dostawy.”,
Wykonawca zaproponował produkt równoważny. Na podstawie charakterystyki zastosowanych zamienników w formularzu szczegółowym stanowiącym załącznik do oferty - jogurt DANMIS.
W dniu 27.12.2016 r. wpłynęła do Zamawiającego kopia Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej firmy ALMAX-Dystrybucja SP. z o.o. z siedzibą
w Panieńszczyźnie na odrzucenie oferty tej firmy (nr 11), która nie była ofertą najkorzystniejszą w tym zadaniu, tym niemniej Zamawiający oprze się na rozstrzygnięciu KIO w zakresie oceny tej oferty i zadania nr 6.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w dniu 03.01.2017 do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A p.9.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
______________________________
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych