Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

INFORMACJA O PRZYWRÓCENIU OFERTY NR 10 DO PONOWNEGO BADANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 6 – ART. MLECZARSKIE. IPR.272.4.13.2016

2016-12-23 10:52:18

.

IPR.272.4.13.2016 Łęczna, dnia 23.12.2016r.INFORMACJA O PRZYWRÓCENIU OFERTY NR 10 DO PONOWNEGO BADANIA
W ZAKRESIE ZADANIA NR 6 – ART. MLECZARSKIE

Dotyczy zamówienia na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:

W dniu 21.12.2016r. Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 odrzucił 3 oferty: ofertę nr 3, ofertę nr 10 oraz ofertę nr 11 złożone w prowadzonym postępowaniu przez:
1. Oferta nr 3 - Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4;
2. Oferta nr 10 - PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62;
3. Oferta nr 11 - Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków,
w zakresie zadania nr 6 - artykuły mleczarskie z powodu ich niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na informację o odrzuceniu oferty nr 10 składający tę ofertę złożył pismo, w którym podważa zasadność decyzji Zamawiającego przedstawiając argumenty i udowadniając, iż złożona oferta jest zgodna z zapisami SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie zapisu art. 181 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podejmuje decyzję o przywróceniu tej oferty do ponownego badania, nie dotyczy to pozostałych odrzuconych ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w następstwie decyzji powtórzenia badania oferty
nr 10 wycofuje ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 22.12.2016r.


Załącznik:
1. Scan pisma Wykonawcy dot. oferty nr 10

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków