Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka na: ochrona nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) ORW w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16...............IPR.272.1.62.

2016-12-22 11:47:36

.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
IPR.272.1.62.2016

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Całodobowa ochrona nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej
w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 08.12.2016r. na kwotę 43 902,44 netto co stanowi równowartość 10 515,80 euro (1euro = 4,1749 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1692). Wartość brutto zamówienia 54 000,00 zł

3. W dniu 12.12.2016r. zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym:
Zamieszczając zapytanie wraz z załącznikami na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zam. Publ. o wart. do 30 tys. euro
Zapytanie skierowano również faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1). Przedsiębiorstwo Usługowe Ramzes Paweł Malicki z siedzibą Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin – oferta na kwotę 87 084,00 zł. brutto.
2). KERIM GRUPA Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Dzielna 11, 26-600 Radom – oferta na kwotę 96 648,24 zł. brutto.
3). Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin - oferta na kwotę 143 447,28 zł. brutto.
4). BAKO OCHRONA Sp. z o.o., ul. Krzemionki 4, 20-314 Lublin - oferta na kwotę 99 998,00 zł. brutto.
5). „Ochrona 24” Piotr Mielniczek, ul. Wertera 46, 20-713 Lublin - oferta na kwotę 137 458,92 zł. brutto.
6). „Supervision Bargiel i Wspólnik’ Sp.J., ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa - oferta na kwotę 85 608,00 zł. brutto.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
„Supervision Bargiel i Wspólnik’ Sp.J., ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa - oferta na kwotę 85 608,00 zł. brutto.
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, określone w rozeznaniu cenowym, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera wszystkie wymagane dokumenty i jest
najkorzystniejsza cenowo.

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 54 000,00 zł brutto.
Brakuje na realizację przedmiotu zamówienia kwoty 31 608,00 zł
W odpowiedzi na pismo ORW 191/2016 z dnia 20.12.2016r. Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej dotyczącego niewystarczających środków na realizację usługi na rok 2017, informuję że Zarząd Powiatu na posiedzeniu 21.12.2016 r. pozytywnie zaopiniował zwiększenie środków finansowych na realizację usługi ochrony nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych

6. Postępowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz - Podinspektor ds. zamówień publicznych
Starostwa Powiatowego w Łęcznej.


ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron