Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o odrzuceniu ...

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert i uniewaznieniu postępowania na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań. IPR.272.4.13.2016

2016-12-22 09:13:27

.

IPR.272.4.13.2016 .
Łęczna, dnia 22.12.2016r


OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zamówienia na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 523 800,00 złotych brutto,
w tym na poszczególne zadania:
1)Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3; - kwota 142 000,00 zł. brutto
2)Zadanie nr 2 art. rolno-spożywcze, CPV: 15331000-7; - kwota 22 000,00 zł. brutto
3)Zadanie nr 3 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; - kwota 95 000,00 zł. brutto
4)Zadanie nr 4 drób, CPV: 15131500-0; - kwota 39 000,00 zł. brutto
5)Zadanie nr 5 pieczywo, CPV: 15811000-6; - kwota 37 000,00 zł. brutto
6)Zadanie nr 6 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; - kwota 89 300,00 zł. brutto
7)Zadanie nr 7 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; - kwota 72 500,00 zł. brutto
8)Zadanie nr 8 mrożonki, CPV: 15331170-9; - kwota 27 000,00 zł. brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 i 7 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że:
1.W zakresie zadania nr 6- artykuły mleczarskie- odrzucono oferty 3: ofertę nr 3, ofertę nr 10 oraz ofertę nr 11, na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wyjaśnienie:
Na podstawie analizy ofert nr 3 i 11 w poz. 4 oraz 14 formularza szczegółowego oferty na zadanie nr 6 dotyczącej:
1) „Jogurt owocowy serduszko "Zott" opak. 125g, różne smaki, Skład: mleko, 5,5% wsad owocowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, mleko zagęszczone odtłuszczone. Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego przeznaczony do kontaktu z żywnością. Konsystencja gęsta, kremowa, zawierający żywe kultury bakterii, zawartość tłuszczu 2%., zawartość cukru do 10g/ 100g gotowego wyrobu, bez dodatku substancji słodzących. O wystarczająco długiej dacie ważności min 12 dni od daty dostawy.”,
2)Serki homogenizowane różne smaki „Danio” 140g Skład: twaróg odtłuszczony z mleka, śmietanka, woda, cukier. Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego przeznaczony do kontaktu z żywnością. Zawartość cukru do 10g/100g gotowego wyrobu, bez dodatku substancji słodzących, zagęstników. O wystarczająco długiej dacie ważności min 12 dni od daty dostawy.

Wykonawcy zaproponowali produkt nie występujący w ofercie wskazanej firmy, a mianowicie w tej pozycji w załączniku do SIWZ Zamawiający określił „….zawartość cukru do 10g/ 100g gotowego wyrobu….” Podany producent nie posiada w ofercie produktu zgodnego z zapisem SIWZ. Zawartość cukru w 100g gotowego wyrobu w produktach oferowanych przez producenta przewyższają granicę dopuszczalności określoną przez Zamawiającego.
Zamawiający w związku z powyższym nie może uznać, iż oferty są zgodne z SIWZ, gdyż Wykonawcy w trakcie postępowania nie zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę zapisów w przedmiotowych pozycjach. W związku z powyższym oferty nie odpowiadają treści SIWZ.

Na podstawie analizy oferty nr 10 w poz. 4 formularza szczegółowego oferty dotyczącej:
„Jogurt owocowy serduszko "Zott" opak. 125g, różne smaki, Skład: mleko, 5,5% wsad owocowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, mleko zagęszczone odtłuszczone. Opakowanie jednostkowe kubek z tworzywa sztucznego przeznaczony do kontaktu z żywnością. Konsystencja gęsta, kremowa, zawierający żywe kultury bakterii, zawartość tłuszczu 2%., zawartość cukru do 10g/ 100g gotowego wyrobu, bez dodatku substancji słodzących. O wystarczająco długiej dacie ważności min 12 dni od daty dostawy.”,
Wykonawca zaproponował produkt, który swoim składem jest niezgodny z zapisami w tej pozycji formularza szczegółowego SIWZ.
Na podstawie charakterystyki zastosowanych zamienników w formularzu szczegółowym stanowiącym załącznik do oferty w składzie zaproponowanego jogurtu DANMIS występuje: „mleko kozie pasteryzowane łącznie z laktozą, wsad jagodowy 15% (jagody 35%), syrop glukozowo-fruktozowy, woda, skrobia ryżowa, aromat jagody, koncentrat z marchwi, winogron
i aronii, koncentrat soku z buraka ćwikłowego, substancja zagęszczająca pektyna, regulatory kwasowości: (cytrynian sodu, cytrynian wapnia), cukier, skrobia ryżowa, żelatyna wieprzowa, białka mleka koziego, kultury bakterii jogurtowych..”
Zamawiający po analizie obu produktów stwierdza wyraźne niezgodności w składzie produktów
tj. Wykonawca zaproponował produkt mający w składzie: mleko kozie pasteryzowane, a Zamawiający wymagał jogurtu mającego w swoim składzie mleko zagęszczone odtłuszczone.
W związku z powyższym Zamawiający nie może uznać, iż oferta jest zgodna z SIWZ, gdyż Wykonawca nie udowodnił wystarczająco, że zaproponowany produkt w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto w trakcie postępowania Wykonawca nie zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, dopuszczenie takiego produktu lub zmianę zapisów w przedmiotowej pozycji. W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści SIWZ.

2.Unieważnia się postępowanie w zakresie zadania 6 – artykuły mleczarskie ze względu na to, iż w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania 6 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 6 - artykuły mleczarskie wpłynęły 3 oferty.
Po analizie złożonych ofert Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu ofert na podstawie zapisu art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.- treść złożonych ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.

3.Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do składania ofert w następnym.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www