Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert na: sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań.. IPR.272.4.13.2016

2016-12-20 12:33:46

.

oznaczenie sprawy IPR.272.4.13.2016

Zamawiający Przedmiot zamówienia : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:
przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 523 800,00 złotych brutto, w tym na poszczególne zadania:
1)Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3; - kwota 142 000,00 zł. brutto
2)Zadanie nr 2 art. rolno-spożywcze, CPV: 15331000-7; - kwota 22 000,00 zł. brutto
3)Zadanie nr 3 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; - kwota 95 000,00 zł. brutto
4)Zadanie nr 4 drób, CPV: 15131500-0; - kwota 39 000,00 zł. brutto
5)Zadanie nr 5 pieczywo, CPV: 15811000-6; - kwota 37 000,00 zł. brutto
6)Zadanie nr 6 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; - kwota 89 300,00 zł. brutto
7)Zadanie nr 7 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; - kwota 72 500,00 zł. brutto
8)Zadanie nr 8 mrożonki, CPV: 15331170-9; - kwota 27 000,00 zł. brutto
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad.Nr.7 Zad. Nr 8
1. TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn 21 181,84 70 800,45
2. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski Dąbrowa 6, 26-332 Sławno 110 533,50 47 323,50
3. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 82 523,05
4. Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 107873,85
5. „TOMIK” Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin 21 999,12 70 390,95
6. IGLOTEX – ŁUKASZ Sp. z o.o. Porosły 99, 16-070 Choroszcz Filia w Lublinie ul. Wł. Grabskiego 23,
20-330 Lublin 26 043,37
7. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 149 948,21 29 872,17
8. „Europiek” Sp. z o.o. ul. Banacha 1, 20-276 Lublin 48 920,22
9. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Łęcznej, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 38 737,42
10. PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62 88 918,31
11. Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 151 593,06 84 430,55
12. Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8 Filia: 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 20A 98 204,82 36 141,00
13. Marcin Stachal 20-258 Lublin, ul Pliszczyńska 61 23 546,36 71 084,48

20.12.2016r.. .......................................... 20.12.2016r............................................. (podpis osoby sporządzającej) (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków