Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu: przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2016-12-20 09:53:10
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu: przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 09134100-8
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 25 000,00zł netto co stanowi równowartość 5 988,17 euro(1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 30 750,00zł.
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210, numer zadania 3.11
Źródła finansowania przedmiotu zamówienia: własna działalność gospodarcza
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)LOTOS PALIWA Sp. z o.o., ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk, Stacja paliw Nr 325 w Łęcznej,
2)SHELL Polska Stacja Paliw, Anex –Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
3)DELLA Spółka Jawna, S. Gumieniuk, H. Kowalak, Stacja Paliw Łuszczów I 130A, 20-258 Łuszczów Pierwszy
4)MOBIL Stacja Paliw, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
5)M.E.R.M. Wieczorek Spółka Jawna, Kajetanówka 45, 21-020 Milejów


5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Stacja Paliw Anex Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna, cena netto za 1 litr paliwa 3,47zł., cena brutto za 1 litr paliwa 4,27zł., ofercie przyznano 100 punktów
2)Della Spółka Jawna, Łuszczów I 62, 20-258 Lublin, cena netto za 1 litr paliwa 3,54zł., cena brutto za 1 litr paliwa 4,35zł., ofercie przyznano 98,16 punktów

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Stacja Paliw Anex Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,


Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe