Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wybór oferty na obsługę parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z drogi w obrębie powiatu łęczyńskiego, usytuowanego przy ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej

2016-12-16 14:42:47

.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
- obsługa parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z drogi w obrębie powiatu łęczyńskiego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust.1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) usytuowanego przy ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej.
CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 4800,00 zł brutto
Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):Dział 750, Rozdz. 75020, § 4300

3.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk, ul. Wojciechowska 5a lok. 32, 20-704 Lublin i zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.powiatleczynski.pl
2)Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin i zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.powiatleczynski.pl

4.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a/32 –, wartość brutto oferty na rok 2017-
8 856 zł;
2)Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o., 20-260 Lublin ul. Antoniny Grygowej 56 - wartość brutto oferty na rok 2017 – 193 407,66 zł;

Ceny wyżej podane będą stałe do końca obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2017 r.

5.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a/32, NIP: 946-190-77-25 oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza, cena kalkulacyjna oferty wg składników podanej ceny: 8 856,00 zł brutto.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych