Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wybór oferty na usługę usuwania pojazdów z dróg położonych w obrębie powiatu łęczyńskiego i umieszczanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym wskazanym przez Starostę Łęczyńskiego.

2016-12-16 14:37:29

.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
usługa usuwania pojazdów (uszczegółowionych w formularzu oferty) z dróg położonych w obrębie powiatu łęczyńskiego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn.zm.) i umieszczanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym wskazanym przez Starostę Łęczyńskiego. CPV: 50118110-9 – usługi holownicze.

dotyczy: usług
3.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
9 350,00

4.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):Dział.750 Rozdział. 75020 § 4300

5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Sabat Sp. z o.o. , 20-469 Lublin, ul. Budowlana 24 i zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.powiatleczynski.pl
2) „MONTOWNIA” Mariusz Wójcik Pomoc Drogowa Lublin, ul. Smolna 4,
20-353 Lublin i zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.powiatleczynski.pl
3) Pomoc Drogowa Piotr Wiernio, 20-001 Lublin i zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.powiatleczynski.pl

6.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
Sabat Sp. z o.o. , 20-469 Lublin, ul. Budowlana 24

Rodzaj pojazdu Cena brutto zł
Rower lub motorower 100,00
Motocykl 200,00
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t 440,00
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t 550,00
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t 780,00
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1150,00
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1400,00

7.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Sabat Sp. z o.o. , 20-469 Lublin, ul. Budowlana 24


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe