Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

uniewaznienie postepowania na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.7.2016

2016-12-16 10:14:49

.

Unieważnienie postępowania na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.7.2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
kod CPV: 24250000-1, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 33 000,00zł netto co stanowi równowartość 7 904,38 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Szacunkowa wartość brutto zamówienia 40 590,00zł.

3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):Dział: 852, Rozdział 85295 §4210 numer zadania 3.10 Źródła finansowania przedmiotu zamówienia: własna działalność gospodarcza

4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)GUSTAW, ul. Wojciechowska 7I, 20-704 Lublin, phugustaw@list.pl
2)BOBI – RED Spółka Jawna, ul. Cisowa 4a, 20-703 Lublin, bobired@intercom.pl
3)AMD, Kolonia Świdnik Mały 72, 20-258 Lublin, michal@chemiagospodarcza.eu
4)AKSEL Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 15, 20-418 Lublin, aksel.lublin@wp.pl
5)JACK Spółka Jawna, ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok, jack@piasta.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Jack Spółka Jawna Kardasz, Rogowski, ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok oferta na kwotę brutto 67 774,92 zł.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Ponieważ cena złożonej oferty przekracza znacznie wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (40 590,00zł. brutto) - unieważnia się wybór Wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa