Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąz

2016-12-13 14:25:06

.

IPR.272.4.11.2016 Łęczna, dnia 13.12.2016r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 345 588,77 złotych brutto. Zamawiający po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w dniu 13.12.2016r. zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości kwoty najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu Uchwałą Nr 606/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 13 grudnia wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna I Oddział Lublin, ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin – cena oferty - 402 177,63 zł.

1.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2.W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty, których punktacja przedstawia się następująco:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Punktacja w kryterium „Odsetki od kredytu”
Punktacja w kryterium „Stała marża”
Punktacja w kryterium „Termin uruchomienia kredytu”
Łączna punktacja oferty
1.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Południowo Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie
siedziba firmy: 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
adres do korespondencji: 20-538 Lublin, ul. Watykańska 7

56,99
10
10
76,99

2.Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna I Oddział Lublin, ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin
60,00
10
20
90,00

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
5.Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie - 20.12.2016r. na godz. 10:00 do Starostwa Powiatowego w Łęcznej I piętro, Sekretariat
6.Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa