Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr1 do przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań.IPR. 272.4.13.2016

2016-12-13 12:48:09

.

IPR. 272.4.13.2016 Łęczna, dnia 13.12.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.13.2016 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania dotyczące zadania nr 6 – art. mleczarskie.

Pyt.1 Czy Zamawiający w pozycji nr 6 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury kefiru z 250 g na gramaturę 200 g?
Ad.1 Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury kefiru z 250 g. na gramaturę 200 g.

Pyt.2 Czy zamawiający w pozycji nr 7 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zmianę rodzaju opakowania? Proponujemy mleko w dzbanku Bieluch 2 % 1l.
Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opakowania w dzbankach Bieluch 2% 1 litr.

Pyt.3 Czy Zamawiający w pozycji nr 16 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury śmietany 12 % z opakowania 1 l na opakowanie 330 g (kubek)?
Ad.3 Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury śmietany 12% z opakowania 1 l. na opakowanie 330 g. (kubek).

Po zmianie gramatur należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron