Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na dostawy tekstyliów domowych (kompletów ręczników) dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2016-12-13 08:20:14

.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu: przedstawienie ceny zakupu
i dostawy tekstyliów domowych (kompletów ręczników) dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tekstyliów domowych (kompletów ręczników) dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 39514100-9 dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 8 100,00zł netto co stanowi równowartość 1 940,17 euro(1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Szacunkowa wartość brutto zamówienia 9 963,00zł.

3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210, środki Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Aktywności.

4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)ALA Dariusz Całka, ul. Długa 20, 10-417 Olsztyn, ala.bhp@gmail.com
2)FURORA, Firma Produkcyjno – Handlowa, ul. Leonarda 18, lublin, biuro@furora.net,
3)HALMARK ,ul. Probostwo 4, Lublin, halm ark-biuro@mdivision.net
4)MADOZA, ul. Stefana Drzewieckiego 25/4, 54-129 Wrocław, biuro@madoza.pl
5)ORTIKON Spółka Jawna, Kozubszczyzna 52a, 21-030 Motycz, biuro@ortikon.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)ORTIKON Spółka Jawna, ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin, oferta na kwotę brutto 6 725,03 zł., ofercie przyznano 100 punktów
2)ANWO J. i A. Dawid Spółka Jawna, ul. Bursaki 18A, 20-150 Lublin, oferta na kwotę brutto 8 920,87zł., ofercie przyznano 75,38 punktów
3)Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo - Produkcyjne ALA Dariusz Całka,
ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, oferta na kwotę brutto 9 913,19zł.,
ofercie przyznano 67,83 punktów

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Ortikon, Spółka Jawna, ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin,
cena oferty netto: 5 467,50zł., cena oferty brutto: 6 725,03zł.
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www