Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2016-12-09 09:04:40

.

PZAZ.XI.272.1.8.2016 Łęczna, dnia 09.12.2016r.Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego.


Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie, na które udzielono odpowiedzi:

Pyt.1 Wzór umowy par. 1 ust. 1. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...) w terminie 2 dni (...)" poprzez zapis: "(...) w terminie 2 dni roboczych (pon. - piąt.) (...)".
Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu par.1 ust.1 umowy proponowanej treści.

Pyt.2 Wzór umowy par. 6 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w par. 1 ust. 2 umowy (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy, której opóźnienie dotyczy (...)".
Ad.2. Zamawiający wprowadza nowy zapis par.6 ust.1 w brzmieniu: W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,0 % wartości brutto dostawy, której opóźnienie dotyczy.

Pyt.3. Wzór umowy par. 6 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 1 ust. 2" na zapis: "(...) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z niezrealizowanej części umowy".
Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par.6 ust.2 umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków