Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert na zamówienie pn.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. IPR.272.4.11

2016-12-08 11:17:11
oznaczenie sprawy IPR.272.4.11.2016Przedmiot zamówienia : Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 345 588,77 złotych brutto.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty
Oprocentowanie kredytu
(%) Stała marża
(%) Wibor 1M
na dzień 30.11.2016r. Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Południowo Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie .
siedziba firmy: 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
adres do korespondencji: 20-538 Lublin, ul. Watykańska 7
423 435,39
3,00%
1,34%
1,66%
2 dni robocze
2. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna I Oddział Lublin, ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin
402 177,63
2,85%
1,19%
1,66%
1 dzień roboczy

08.12.2016r.. ..........................................
(podpis osoby sporządzającej protokół) 08.12.2016r. ............................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa