Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Sukcesywna dostawa do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów. IPR.272.4.9

2016-12-06 12:47:41

.

IPR.272.4.9.2016 Łęczna, 2015-12-06


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: Sukcesywna dostawa do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów (zadanie nr 2),

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 195 989,88 złotych brutto,

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zadanie nr 1: WESJAN Sp. z o.o., 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89, za cenę 53 421,50 złotych brutto;
Zadanie nr 2: 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, ul. Mełgiewska 11, 20-209 Lublin, za cenę 134 755,11zł brutto.

1.Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty w poszczególnych zadaniach są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Punkty w kryterium „Cena” Punkty w kryterium „Termin dostawy” Punkty w kryterium „Termin zapłaty faktury” Suma punktów
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2
1.JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa - 56,96 30 10 96,96
2.3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, ul. Mełgiewska11, 20-209 Lublin - 60 30 10 100,00
3.WESJAN Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna
60 - 30 5 95,00
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

5. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców w zakresie zadania nr 1 i nr 2 zapraszamy do podpisania umowy na dostawy jw. w terminie - 13.12.2016r. na godz. 10:00 do pokoju nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron