Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego IPR.272.4.12.2016 na: sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań

2016-12-05 13:13:49

.

oznaczenie sprawy IPR.272.4.12.2016

Przedmiot zamówienia : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 523 800,00 złotych brutto, w tym na poszczególne zadania:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3; - kwota 142 000,00 zł. brutto
2) Zadanie nr 2 art. rolno-spożywcze, CPV: 15331000-7; - kwota 22 000,00 zł. brutto
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; - kwota 95 000,00 zł. brutto
4) Zadanie nr 4 drób, CPV: 15131500-0; - kwota 39 000,00 zł. brutto
5) Zadanie nr 5 pieczywo, CPV: 15811000-6; - kwota 37 000,00 zł. brutto
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; - kwota 89 300,00 zł. brutto
7) Zadanie nr 7 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; - kwota 72 500,00 zł. brutto
8) Zadanie nr 8 mrożonki, CPV: 15331170-9; - kwota 27 000,00 zł. brutto
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad.Nr.7 Zad. Nr 8
1. Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 132 089,48
2. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 162 993,45
3. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 42 800,40
4. Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8 135 908,33 46 087,65
5. TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn 24 065,73 82 507,95
6. „Europiek” Sp. z o.o. ul. Banacha 1, 20-276 Lublin 50 947,56
7. TOMIK Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin 22 951,32 74 355,75
8. IGLOTEX – ŁUKASZ Sp. z o.o. Porosły 99, 16-070 Choroszcz Filia w Lublinie ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin 60 127,44
9. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 104 958,30
10. PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62 100 535,29
11. Stachal Marcin 20-258 Lublin, ul Pliszczyńska 61 32 508,03 81 707,33
12. Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 162 472,48 107 261,28

05.12.2016r.. ..........................................
(podpis osoby sporządzającej protokół) 05.12.2016r. ............................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków