Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.IPR.272.4.11.2016

2016-12-02 14:01:26

.

IPR. 272.4.11.2016 Łęczna, dnia 02.12.2016r.


Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.11.2016 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie:

Pyt.1 W związku z planowanym przystąpieniem do przetargu proszę o informację odnośnie harmonogramu spłaty kredytu. W SIWZ zawarta jest informacja że spłata kapitału następuje w ratach równych na koniec każdego miesiąca począwszy od 31.01.2017 r.

Nie ma natomiast wzmianki o wysokości poszczególnych rat kapitałowych.

W związku z powyższym proszę o informację, dotyczącą planowanych przez Państwa rat kapitałowych, ewentualnie proszę też o informację czy zaproponowany harmonogram spłat rat kapitałowych jest dla Państwa do zaakceptowania

Nasza propozycja:
1 x 12.032 ,00
167 x 11.904,00 = 1.987.968

1.987.968 + 12,032 = 2.000.000,00 pln

Ad. 1 Zamawiający informuje, że spłata kapitału następować będzie w ratach równych na koniec każdego miesiąca począwszy od 31.01.2017r. do 31.12.2030r., przy czym ostatnia rata będzie ratą wyrównującą.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna