Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 3 do przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań. IPR.272.4.12.2016

2016-12-01 12:05:35

.

IPR. 272.4.12.2016 Łęczna, dnia 01.12.2016r.


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.12.2016 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania dotyczące zadania nr 6 – art. mleczarskie.

Pyt.1 Czy Zamawiający w pozycji nr 6 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury kefiru z 250g na gramaturę 200 g?
Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury kefiru z 250 g. na gramaturę 200 g.

Pyt. 2 Czy Zamawiający w pozycji nr 16 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury śmietany 12 % z opakowania 1 l na opakowanie 330 g (kubek)?
Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury śmietany 12% z opakowania 1 l. na opakowanie 330 g. (kubek)

Pyt. 3 Czy Zamawiający w pozycji nr 8 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza mleko w kartoniku smakowe o zawartości tłuszczu 1,5 % o gramaturze 200 ml?
Ad. 1 Nie. Zamawiający nie dopuszcza mleka w kartoniku smakowego o zawartości tłuszczu 1,5% o gramaturze 200 ml, natomiast utrzymuje mleko 3,2 Łaciate w gramaturze do 0,5 l w ilości 60 szt.

Po zmianie gramatur należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna