Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na sporządzenie oraz dostawę dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach

2016-11-30 09:16:48

.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
IPR.272.1.59.2016

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Cena na: Sporządzenia oraz dostawa dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach
Termin wykonania od 01.01.2017 – 31.12.2017r.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 08.11.2016r. na kwotę netto/ zł 41 099,00, co stanowi równowartość kwoty: 9 844,31 euro (1euro = 4,1749zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. Dz. U. z 2015r. poz. 2254. Wartość brutto zamówienia 41 099,00 zł

3. W dniu 16.11.2016r. zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym:
Zamieszczając zapytanie wraz z załącznikami na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zam. Publ. o wart. do 30 tys. euro
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić) do trzech wykonawców.

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel./fax 081 752-29-20 – oferta na cenę brutto 7,50 zł.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel./fax 081 752-29-20 – oferta na cenę brutto 7,50 zł.

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, określone w rozeznaniu cenowym, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera wszystkie wymagane dokumenty i jest
najkorzystniejsza cenowo.

6. Postępowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz podinsp.. ds. zamówień publicznych
Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

…………………………………
ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków