Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań

2016-11-25 14:20:40

.

oznaczenie sprawy IPR.272.4.10.2016
Przedmiot zamówienia : Sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań:
1. Zadanie nr 1 artykuły spożywcze i jaja, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2. Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3. Zadanie nr 3 drób, CPV: 15131500-0;
4. Zadanie nr 4 pieczywo, CPV: 15811000-6;
5. Zadanie nr 5 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ;
6. Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1;
7. Zadanie nr 7 mrożonki, CPV: 15331170-9.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 220 000,00 złotych brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty Termin płatności faktury- od daty jej dostarczenia Termin dostawy
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad.Nr.7
1.PPHU SOREL Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 15 79 354,70 - - - - - - 30 dni 1 dzień
2.Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8 - 44 878,05 7 848,75 - - - - 30 dni 1 dzień
3.Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 - - - - 60 917,56 - - 30 dni 1 dzień
4.Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 - 47 088,30 - - - - - 30 dni 1 dzień
5.TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn - - - - - 31 037,25 - 30 dni 1 dzień
6.ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 93 786,76 - - - - - - 30 dni 1 dzień
7.PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62 - - 10 280,00 - 61 125,31 - - 14 dni 1 dzień
8.TOMIK Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin - - - - - 35 041,13 - 30 dni 1 dzień
9.Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 97 716,01 - - - - - - 30 dni 1 dzień
10.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców - - - 41 078,10 - - - 30 dni 1 dzień


25.11.2016r..(podpis osoby sporządzającej protokół)
25.11.2016r.(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa