Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu pn.:Sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań. IPR.272.4.10.2016

2016-11-22 11:37:09

.

IPR. 272.4.10.2016 Łęczna, dnia 22.11.2016r.


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.10.2016 na : Sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, - dotyczące zadania nr V - artykuły mleczarskie, pozycja nr 7 i pozycja nr 18 szczegółowego formularza ofertowego na które udzielono odpowiedzi:
Pyt.1 Czy zamawiający w pozycji nr 7 dopuszcza zamianę gramatury maślanki owocowej 300 g na gramaturę 400 g?
Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury maślanki owocowej z 300 g na gramaturę 400 g.
Pyt. 2 Czy zamawiający w pozycji nr 18 dopuszcza zamianę gramatury jogurtu pitnego 350 g na gramaturę 250 g?
Ad.2 Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury jogurtu pitnego z 350 g na gramaturę 250 g.
Po zmianie gramatur należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków