Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do przetargu nr IPR.272.4.9.2016

2016-11-22 08:27:20

.

Łęczna: 22.11.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 347998-2016
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 339760-2016
Data: 09/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Łęczyński, Krajowy numer identyfikacyjny 431019425, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315204, e-mail a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.
Adres strony internetowej (url): www.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/11/2016, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.11.2016 godzina 10:00.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna