Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 3 do przet. na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych art. biurowych(zadanie nr1),eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów (zadanie nr2) - wraz z odbiorem zużytych tonerów - do siedzib

2016-11-22 08:48:05

.

IPR. 272.4.9.2016 Łęczna, dnia 22.11.2016r.Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 3


Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.9.2016 pn.: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów (zadanie nr 2) - wraz z odbiorem zużytych tonerów - do siedzib zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły w dniu 21.11.2016r o godz. 14:51 następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:

Pyt. nr 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ponowne sprawdzenie i zaktualizowanie pozycji nr 71 w załączniku szczegółowym nr 2 dotyczącym materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów (zadanie nr 2), w którym wpisany jest „Tusz do drukarki LJ 1600 czarny lub col. org.” oraz wydajność 2600 stron. Strona producenta
urządzenia, czyli firmy HP wskazuje, że toner czarny o symbolu Q6000A ma wydajność 2500 stron, natomiast tonery kolorowe o symbolach Q6001A, Q6002A, Q6003A mają wydajność 2000 stron.

Ad.1.Wprowadza się korektę zapisu pozycji nr 71o następującym brzmieniu:
„Toner do drukarki LJ 1600 czarny + kolory. org.” Jednostka miary: kpl. Potrzebna ilość bez zmian.
Pyt. nr 2. Zwracamy uwagę na pozycję nr 53. Zamawiający wpisał „Toner Lexmark T 120 oryg.”Nie istnieje oryginalny produkt Lexmarka o takim oznaczeniu. Zamawiającemu zapewne chodziło o Toner Lexmark E120. Taki produkt istnieje pod symbolami 12016SE oraz 12040SE.

Ad. 2. Wprowadza się korektę zapisu pozycji nr 53 o następującym brzmieniu: „Toner Lexmark E 120 oryg. o symbolach handlowych: 12016SE oraz 12040SE.” Potrzebna ilość bez zmian.
Pyt. nr 3. Brak pojemnika na zużyty toner do urządzenia DevelopIneo 4020 org. (pozycja nr 62).

Ad.3. Skreśla się zapis pozycji nr 62 dotyczącą pojemnika na zużyty toner do urządzenia DevelopIneo 4020 org.

Ponadto w szczegółowym załączniku nr 2 dotyczącego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów (zadanie nr 2) zmienia się:
1) w pozycji 3 i 4 dopuszcza się materiały równoważne;
2) w pozycji 6 i 7 wymaga się materiałów oryginalnych;
3) w pozycji nr 34 wymaga się tonerów o wydajności 12000 szt., zmniejszając wymaganą ich liczbę do 10 sztuk.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wobec powyższych zmian załącznika szczegółowego nr 2 w zakresie zadania nr 2 do SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny na przygotowanie lub na przygotowanie i wprowadzenie zmian w ofertach, w sposób uwzględniający wprowadzane modyfikacje i dokonuje modyfikacji SIWZ zgodnie z poniższym:
Postanowienia SIWZ w zakresie działu XIV przed modyfikacją w brzmieniu było:
1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 23.11.2016r. do godz. 10:00
2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu23.11.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
Otrzymują następujące brzmienie:
1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 28.11.2016r. do godz. 10:00
2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu 28.11.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1.Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 22.11.2016r.
2.Dotychczasową treść załącznika szczegółowego nr 2 w zakresie zadania nr 2 dotyczącego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów (zadanie nr 2) do SIWZ –zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem Zadanie Nr 2 : Materiały eksploatacyjne do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek na rok 2016 po modyfikacji z dnia 22.11.2016r.

W związku z modyfikacją zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Załączniki:
1.Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu;
2.Szczegółowy załącznik nr 2 Zadanie nr 2 po modyfikacji z dnia 22.11.2016r.


Z poważaniem


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe