Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Łęcznej za rok obrotowy 2016

2016-11-21 08:16:38

.

IPR.272.1.57.2016 Załącznik Nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych polskich równowartości kwoty
30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 02.11.2016r. na kwotę 5 000,00 zł netto co stanowi równowartość 1 197,63 euro (1euro = 4,1749 zł),tj. 6 150,00 zł. brutto na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2254).
Termin składania ofert: 15.11.2016r. do godz. 10:00
3. W dniu 04.11.2016r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Audyt FS Sp. z o.o., 91-079 Łódź, ul. Kasprzaka 40/46 lok. 40 tel. 602 447 226, e-mail: biuro@audytfs.pl
2. Biuro Rachunkowe „TAKS” Sp. z o.o. ,ul. PCK 12, 37-450 Stalowa Wola, tel/fax.: 15 843 94 44, 15 844 25 82, e-mail: biuro@brtaks.pl
3. POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56clok 91, 03-982 Warszawa, tel/fax.: 22 616 55 11, 22 616 60 95, e-mail: biuro@pol-tax.pl
Ponadto zamieszczono zapytanie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do
30 tys. euro.
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) „BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa, tel/fax: 22 813 33 81, e-mail: biegli@brs-biegli.pl . Oferta na kwotę: 3 900 zł netto, plus 23% VAT, tj. 4 797 zł brutto Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r.
2) Biuro Rachunkowe TAKS, ul. PCK 12, 37-450 Stalowa Wola, tel/fax.: 15 844 25 82,
e-mail: biuro@brtaks.pl ; oferta na kwotę 6 000,00 zł netto plus 23 % VAT,
tj. 7 380,00 zł. brutto. Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r
3) ABBA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1-15/1A, 00-654 Warszawa, tel./fax: 504 380 734, e-mail: abba@abba.waw.pl; oferta na kwotę 5 750 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 072,50 zł brutto. Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r.
4) KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymieneckiego 25c/410, 90-350 Łódź, tel.: 42 611 10 57, e-mail: biuro@kpw.pl ; oferta na kwotę 5 400,00 zł netto plus 23 % VAT,
tj. 6 642,00 zł. Brutto Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 maja 2017r.
5) Sadowski Wojciech Biuro Audytorskie, ul. Chopina 24/17, 20-023 Lublin, tel./fax:
81 469 17 98, e-mail: biuro@biuroaudytorskie.pl; oferta na kwotę 4 715,45 zł netto plus 23% VAT, tj. 5 800 zł brutto. Deklarowany termin realizacji przedmiotu
zamówienia : do 15 marca 2017r.
6) LEXUS AUDIT Sp. z o.o., ul. Powstańców 25A, 31-422 Kraków, tel/fax.:12 638 88 63, e-mail: sekretariat@lexus-audit.pl; oferta na kwotę 6 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 7 995,00 zł. Brutto. Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r.
7) ALKABAR Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 121/21, 90-430 Łódź, tel./fax 42 633 96 06, e-mail: audyt@alkabar.com.pl; oferta na kwotę 7 500,00 zł netto plus 23% VAT,tj. 9 225,00 zł brutto. Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r.
8) Kancelaria Biegłego Rewidenta Eliza Poleszak Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 245/16, 81-525 Gdynia, tel./fax 513 460 084,e-mail: kancelaria@poleszak.pl; oferta na kwotę 5 499,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6 763,77 zł. brutto. Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r.
9) Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkasz, ul. Piotrkowska 270 XIV piętro pok. 1408, 90-361 Łódź, tel./fax 501 236 489, e-mail: lukasz.miazek@conceptfinance.pl; oferta na kwotę 7 800,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 9 594,00 zł. brutto. Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r.
10) Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. POW 29/3, 90-248 Łódź, tel/fax.: 42 631 95 36/ 42 631 98 66, e-mail: office@eko-bilans.com.pl; oferta na kwotę 6 300,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 7 749,00 zł. brutto. Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r.
11) Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 40, 67-479 Poznań, tel./fax: 61 649 60 83, e-mail: biuro@continuumconsulting.pl; oferta na kwotę 12 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 14 760,00 zł. brutto. Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r.
12) Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02-520 Warszawa, tel./fax 22 848 18 17/22 849 47 79, e-mail: biuro@mistersaudytor.pl; oferta na kwotę
19 700,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 24 231,00 zł. brutto. Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r. – oferta wpłynęła drogą elektroniczną po terminie składania ofert, tj. o godz. 10.33.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Firmie:„BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi
Sp. z o.o. ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa, tel/fax: 22 813 33 81,
e-mail: biegli@brs-biegli.pl; za cenę 3 900 zł netto, plus 23% VAT, tj. 4 797 zł brutto.
Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2017r.

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz przepisy w zakresie wykonania przedmiotowego zadania i jest najkorzystniejsza pod względem finansowym.

7. Zamawiający odrzucił oferty
1) nr 4, z powodu deklarowanego terminu realizacji zamówienia tj. do 15 maja 2017r., który przekracza wyznaczony przez Zamawiającego termin – nie później niż do 15.03.2017r.
2) nr 11, z powodu jej wpływu po wyznaczonej godzinie składania ofert, tj. o godzinie 10:33.

6. Postępowanie prowadził: Inspektor ds. zamówień publicznych - Agnieszka Jóźwiak


AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe