Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego

0000-00-00 00:00:00

.

IPR.272.4.7.2016 Łęczna, 2016.11.16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 762 837,12 zł. brutto.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1.
PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów skr. Poczt.63, Oddz. z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy Cena brutto oferty Cena jednostkowa za 1 kWh
Starostwo Powiatowe (95A) gr. przyłączeniowa
IV Taryfa C21 Budynek A300 mienia powiatu gr. przyłączeniowa
IV Taryfa C21 Budynek CZS(95B) gr. przyłączeniowa Taryfa C21 Budynek przychodni nr 1 u. Rynek II 8 gr. przyłączeniowa V Taryfa C11 Budynek ZSR Kijany Budynek szkoły gr. przyłączeniowa IV Taryfa C21 Budynek ZSR Kijany Internat gr. przyłączeniowa V Taryfa G11
1. PGE Obrót S.A.,
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów skr. Poczt.63,
Oddz. z siedzibą
w Lublinie
ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin

552 923,19

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt.1a wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w dniu 22.11.2016 do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. J.Pawła II 95A p.9.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

_____________ ____________
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych