Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów

2008-11-26 14:52:59
Numer sprawy: ZP.3431/15/2008 Łęczna, 2008-11-26 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Dot. : wykonania i dostawy nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów, których jakość będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 186 poz. 1322 z późn. zm.). CPV: 31523200-0;
2. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 158 120,42 zł brutto.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego dotyczącego wykonania
i dostawy nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów, których jakość będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 186 poz. 1322 z późn. zm.). CPV: 31523200-0:
TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel. Sp. Jawna,
z siedzibą: 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14

1. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2008-12-01
na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1 TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel. Sp. Jawna, 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14 100,00
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa