Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.:Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.

2016-11-04 11:35:10

.

oznaczenie sprawy IPR.272.4.7.2016
Przedmiot zamówienia : Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego
i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę
762 837,12 złotych brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy Cena brutto oferty Cena jednostkowa za 1 kWh
Starostwo Powiatowe (95A) gr. przyłączeniowa
IV Taryfa C21 Budynek A300 mienia powiatu gr. przyłączeniowa
IV Taryfa C21 Budynek CZS(95B) gr. przyłączeniowa Taryfa C21 Budynek przychodni nr 1 u. Rynek II 8 gr. przyłączeniowa V Taryfa C11 Budynek ZSR Kijany Budynek szkoły gr. przyłączeniowa IV Taryfa C21 Budynek ZSR Kijany Internat gr. przyłączeniowa V Taryfa G11
1. PGE Obrót S.A.,
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów skr. Poczt.63,
Oddz. z siedzibą
w Lublinie
ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin

552 923,19

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359


04.11.2016r. ..........................................
(podpis osoby sporządzającej informację) 04.11.2016r. ................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
str.1


oznaczenie sprawy IPR.272.4.7.2016


Przedmiot zamówienia : Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego
i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 762 837,12 złotych brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy Cena brutto oferty Cena jednostkowa za 1 kWh
Budynek ZSKKJ w Łęcznej grupa przyłączeniowa V
taryfa C12a Budynek ZSKKJ w Łęcznej grupa przyłączeniowa IV
taryfa C21 Budynek ZSR Kijany Warsztaty gr. przyłączeniowa V Taryfa C11 Budynek ZSR Kijany Hydrofornia gr. przyłączeniowa V Taryfa C11
1. PGE Obrót S.A.,
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów skr. Poczt.63,
Oddz. z siedzibą
w Lublinie
ul. Tomasza Zana 32A,
20-601 Lublin

552 923,19

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359


04.11.2016r. ..........................................
(podpis osoby sporządzającej informację) 04.11.2016r. ................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)


str.2

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron