Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1.

2016-10-28 11:25:36

.

oznaczenie sprawy IPR.272.4.8.2016
Przedmiot zamówienia : Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy
PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 170 800 złotych brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy Cena brutto oferty Oferowana cena netto
1 l. oleju opałowego Oferowany upust od ceny netto producenta w zł Oferowany narzut do ceny netto producenta w zł
Termin dostawy (godz.) Termin płatności f-ry
od daty jej dostarczenia (dni)
1. EXTRANS Zbigniew Szeliga
ul. Słowackiego 9, 39-120
Sędziszów Młp. Oddz. w Zamościu
Ul. Starowiejska 10, 22-400 Zamość
185 115,00
2,26
0,11
-
24
30
2. ANDRUS Sp. z o.o.
ul. Towarowa 25, 20-205 Lublin, 184 254,00 2,28 0,14 - 24 30
3. EXOIL PALIWA Sp. z o.o.- Spółka Komandytowa
Ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm 185 115,00 2,28 0,13 - 24 30
4. MARIOL Firma Handlowo-Usługowa
Marek Gryzio i Wspólnik Sp.j.
Ul. Centralna 15, 21-025 Niemce 196 308,00 2,28 0,10 - 20 30
5. DELLA Sp.j.
Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak
Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62 182 532,00 2,28 0,16 - 24 30
6. PERTOLUX Anna Pawłat
Olszanka 117, 23-110 Krzczonów 183 393,00 2,28 0,15 - 24 30


28.10.2016r. ..........................................
(podpis osoby sporządzającej informację) 28.10.2016r. ................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna