Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na modernizację kompleksu boisk sportowych przy ZSG Łęczna, IPR.272.4.3.2016

2016-08-24 11:42:36
oznaczenie sprawy IPR. 272.4.3.2016


Pieczęć zamawiającego

Przedmiot zamówienia : Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 1 290 850,61 złotych brutto - dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej

INFORMACJA z otwarcia ofert

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł Oferowany koszt wykonania Oferowany termin wykonania Oferowany okres gwarancji jakości miesiące
I etap II etap I etap II etap
1. EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8, lok. 7, 26-600 Radom 1 595 310,00 799 500,00 795 810,00 10.10.2016 22.04.2017 72
2. Lider Konsorcjum: TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały, 88-210 Dobre, Partner: Parko Sp. J. Zbigniew Redzik, Adam Grzywa, Joanna Moniak ul. Przemysłowa 10, 21-010 Łęczna 1 314 955,72 943 873,07 371 082,65 44 dni od daty podp.umowy 20.06.2017 72
3. Roboty Budowlano - Ziemne Soczewka Łukasz, Zabiele 41,
21-450 Stoczek Łukowski 1 226 310,00 615 000,00 611 310,00 10.10.2016 20.05.2017 60
4. Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna 1 323 460,32 521 711,88 801 748,44 10.10.2016 20.05.2017 7222.08.2016 r. ..........................................
(podpis osoby sporządzającej informację) 22.08.2016r. ………………….. …………………………

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych