Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. nr 1 do przetargu na Modernizację kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. IPR.272.4.3.2016

2016-08-10 13:54:39
IPR.272.4.3.2016
Łęczna, dnia 10.08.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.3.2016 na : Modernizację kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:
Lp. Pytanie Odpowiedź
1. Proszę o dopuszczenie nawierzchni ze sztucznej trawy, która posiada Certyfikat FIFA 1 STAR, którego data ważności upłynęła w 2014r. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni ze sztucznej trawy, która posiada Certyfikat FIFA 1 Star, pod warunkiem, iż pozostałe warunki techniczne
i materiałowe pozostają zgodne z dokumentacją projektową.
Zgodnie z dokumentacją projektową certyfikat FIFA dla oferowanej trawy syntetycznej powinien być uzyskany w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty i być aktualny na dzień jej złożenia.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych