Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Kompleksowa dostawa oraz ...

Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego - Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. IPR.272.4.5.2016

2016-08-03 12:01:36


Numer sprawy: IPR. 272.4.5.2016 Łęczna, 2016-08-03WYNIK POSTĘPOWANIA

dot.: zamówienia Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego - Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 457 473,33 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wybrano do realizacji zamówienia oferty ze względu na to, iż wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu złożono 1 następującą ofertę:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł cz. I Cena brutto zł cz. II Cena brutto zł cz. III razem cena brutto 664 065,88 zł, w tym: Termin płatności faktur
Taryfa W3,6 Taryfa W 4 Taryfa W1,1 Taryfa W3,6 Taryfa
W 4 Taryfa W5
Internat Szkoła
1. ENERGA OBRÓT S.A. ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, faks: 58 740 28 01 26 863,33 68 833,37 996,17 19 939,79 102 316,80 320 039,29 220 773,83 30 dni

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty .
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty .
6. Zgodnie z zapisem art. 93 ust. 1 pkt.4 – unieważnia się postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:
………………… …………………

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron