Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego - Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. IPR.272.4.5.2016

2016-08-03 11:58:51
oznaczenie sprawy IPR. 272.4.5.2016


Pieczęć zamawiającego

Przedmiot zamówienia : Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego - Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 457 473,33 złotych brutto

INFORMACJA z otwarcia ofert dla części 1-3

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł cz. I Cena brutto zł cz. II Cena brutto zł cz. III razem cena brutto 664 065,88 zł, w tym: Termin płatności faktur
Taryfa W3,6 Taryfa W 4 Taryfa W1,1 Taryfa W3,6 Taryfa
W 4 Taryfa W5
Internat Szkoła
1. ENERGA OBRÓT S.A. ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, faks: 58 740 28 01 26 863,33 68 833,37 996,17 19 939,79 102 316,80 320 039,29 220 773,83 30 dni03.08.2016 r. ..........................................
(podpis osoby sporządzającej informację) 03.08.2016r. ………………….. …………………………

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna