Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie wyboru na zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń do siłowni w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej (IPR.272.1.33.2016)

2016-07-19 14:21:47
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego

Znak sprawy: IPR.272.1.33.2016

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń do siłowni w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach realizacji projektu „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej” , dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.
kod CPV: 37440000-4 dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 32 994 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
dział 926, rozdział 92695, § 6050
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Lord4sport Ireneusz Budzyń, ul. Tarnogórska 1, 44-100 Gliwice, email: warszawa@lord4sport.pl
2) Biuro Handlowe Kinesis Andrzej Boruta, ul. Dworska 25, 38-430 Miejsce Piastowe, email: hsurmacz@kinesis.com.pl ;
3) PHU Inti Joanna Tomaszuk, pl. Szkolny Dwór 26, 21-500 Biała Podlaska, email: biala@intisport.pl ;
4) Lumar Sport Mariusz Stasiak, ul. Sikorskiego 35, 32-400 Myślenice, email: biuro@lumarsport.pl ;
5) P.U.H. Sport Plus Szymon Niepsuj, ul. Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice, email: sportplus@sportplus.pl ;
6) Ortens Sp. z o.o., ul. Nowa 2, 32-100 Proszowice, email: konsultant@skleppresto.pl ;
7) Witmax Witold Szczepocki, ul. Wiślicka 12, 61-351 Poznań, email: r.strozewski@fitness.shop.pl ; biuro@fitness.shop.pl
8) FHU Profi-Sport Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów, email: sekretariat@profi-sport.com.pl
9) Atlet Maraton Serwis Artur Osman, Podzagańszcze 51A, 26-140 Łączna, email: arturosman@atletsport.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) PHU Intisport Joanna Tomaszuk, 27 894,00 zł brutto
2) Marsport s.c., 30 688,74 zł brutto
3) Lord4sport Ireneusz Budzyń, 34 626,40 zł brutto
4) Ortens Sp. z o.o., 42 028,00 zł brutto
5) Del sport Sp. z o.o., 80 672,00 zł brutto

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny przedstawiła firma:
PHU Intisport Joanna Tomaszuk, pl. Szkolny Dwór 26, 21-500 Biała Podlaska.
Kwota za wykonanie zadania obejmującego zakup urządzeń, dostawę i montaż wynosi 22 678,05 zł netto / 27 894,00 zł brutto. Oferta została przesłana na obowiązującym formularzu ofertowym, firma spełniła wszystkie wymagane kryteria.……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam


………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron