Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zmiana ogłoszenia dot. Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu ... IPR.272.4.4.2016

2016-07-08 09:57:18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 108821 - 2016 data 29.06.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, fax. 081 7526464.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.).
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami, w tym co najmniej jednym stołowym (płaskim)...
• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: 16.1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łęcznej I piętro pokój nr 111..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: 16.1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łęcznej I piętro pokój nr 111..
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4..
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: 16.1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łęcznej I piętro pokój nr 111.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa